تا آب شدم سراب دیدم خود را
دریا گشتم حباب دیدم خود را
آگاه شدم غفلت خود را دیدم
بیدار شدم به خواب دیدم خود را

 

دری به بی نهایت

کیفیت زندگی انسان‌ها هم در سطح فردی و هم جمعی، در حالت معمول،  از طریق سه بخش جبری و تقدیر،  محیط و جامعه، و عملکرد خود انسان در بخش اختیاری تعیین می‌گردد. معمولاً عقیده بر این است که تأثیر انسان‌ها بر کیفیت زندگی فردی و جمعی فقط در بخش اختیاری است. اما درواقع انسان‌ها در مقیاس جمعی قادرند بر هر سه بخش فوق و یا حداقل بر روی خروجی آن‌ها تأثیر بگذارند. کیفیت این تأثیر بشدت به میزان آگاهی انسان‌ها بستگی دارد. اما  “آگاهی”، خود در چارچوب  کیفیت‌هایی مانند میزان هوشمندی، تحصیلات  یا  استعدادهای فردی و رفاه اجتماعی محدود نمی‌شود. نهادی عمیق‌تر در انسان است که معمولاً در زیر لایه‌ای از ذهنیاتِ برگرفته از مناسبات اجتماعی، نُرم‌ها و زندگی پرمشغله امروزی پوشیده است. مشکلات آشکار و پنهان در زندگی فردی انسان‌ها و مصائب بشر و سیاره مانند  ناعدالتی‌های اجتماعی، جنگ‌ها و فقر و گرسنگی در سطح زمین نتیجه پوشیده ماندن این بخش از آگاهی در وجود انسان‌هاست. چنین مشکلاتی خود را به‌صورت واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر به انسان امروزی  می‌قبولانند. درصورتی‌که بسیاری از آن‌ها غیرقابل‌قبول هستند. این واقعیت‌ها آمیخته با نوعی وهم هستند. حس نکردن، قبول و یا بی‌تفاوتی به این واقعیت‌های موهوم نوعی خواب غیرعلنی است. به همین دلیل است که در مبحث خودشناسی و معنویت، جهشی به نام بیداری معنوی وجود دارد

کتاب  پیش رو در بخش اول، ضمن برشمردن ده‌ها نوع از واقعیت‌های نامحسوس دنیای امروز، سازوکار  کنار زدن توهمات را از حقیقت وجود انسان، طبق آموزه‌های خودشناسی ارائه می‌دهد. در بخش سوم از طریق یافته‌های علمی درزمینهٔ فیزیک کوانتوم، کیهان‌شناسی، هوشمندی و هشیاری عالم هستی، تا حدودی جایگاه حقیقی انسان را در جهان هستی به او می‌نمایاند. بخش دوم اما، نگاهی دارد به سیستم‌های فلسفی و عرفانی و با استفاده از سخنان عارفان، فیلسوفان و اشعار شاعران، بخش اول یعنی خودشناسی و بخش سوم  یعنی علم و عالم هستی را مانند پلی به هم مرتبط می‌سازد.

آگاهی از موضوعات فوق دری را در مقابل ما انسان‌ها می‌گشاید. دری که به بی‌نهایت وجود  ما بازشده و ما را برای دستیابی به درجه‌ای از بیداری معنوی یاری می‌دهد. نتیجه چنین بیداری، زندگی پرمعنی، شادی حقیقی و پایان دادن به رنج‌های محسوس و نامحسوس فردی است. این آگاه زیستن می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور به ساختارهای اجتماعی آگاه  منتهی شده و به عدالت، عشق، آرامش، صلح، و کرامت و پایان رنج انسان‌ها در پهنه زمین بیانجامد.

نگاهی به فهرست مطالب کتاب

نگاهی به داخل کتاب در سایت آمازون