شعر مولوی در موسیقی امروز

تفاوت دانش و خرد یا حکمت در این است که دانش، کسب و حفظ آموزه‌ها علوم و فنون جدید است، درحالی‌که خِرَد در بیشتر مواقع روند از دست دادن افکار و حتی آموخته هایی است که باری سنگین بر شانه سالک می‌گذارد. از پس این از دست دادن‌هاست که جوینده راه حقیقت، به بیداری و..

Read more

Rumi’s Poetry in Today’s Music

The difference between knowledge and wisdom is; for the former, you gain every day and for the latter you lose till you become liberated. Rumi’s poetry in the original language, Persian, is even more beautiful than its translated ones. But apart from its harmony and musical tone, the couplets in the ode open one after..

Read more

Science and Spirituality – Persian

نقدی بر سخنان جناب آقای دکتر هلاکویئ   البته تیتری که بر روی ویدئو یوتیوب نوشته شده گفته مستقیم جناب آقای دکتر نیست منظور از جا دادن آن در بلاگ رحوع به سخنان ایشان در این ویدئو در رابطه با علم، نیاز های بشر و ادیان است . بنابر این نقدی که در زیر درج..

Read more

Alzheimer – Persian

آلزایمر،  رنجی افزوده بر رنج‌های انسان امروزی از بودا پرسیدند زندگی چیست؟ پاسخ داد “رنج” . و این پاسخ او بار معنایی گسترده ای دارد به همین دلیل قبل از اینکه به موضوع آلزایمر بپردازیم مایلم در چند خطی به‌طور خلاصه منظور از رنج و مختصری در مورد زندگی بودا را توضیح دهم. سیدارتا گائوتاما..

Read more

The Vast Universe – Persian

کیهان، اقیانوس بی‌کران عالم هستی و پیام آن به ما انسان ها در یک شب پر ستاره به آسمان نگاه کنید. سعی کنید به قسمت بسیار کوچکی از فضای تاریک بین دو یا سه ستاره خیره شوید. در این قسمت کوچک شاید به ابعاد یک چهارم سطح ماه قابل رویت، هیچ نوری دیده نمی شود…

Read more

Infinity-Persian

چرا بشر قادر نیست بی‌نهایت عالم هستی را درک کند؟ زمانی به ما می‌گفتند که هر عددی حتی 1 تقسیم بر صفر می‌شود بی‌نهایت. این البته یک نظریه قدیمی است. ریاضیات جدید این را قبول ندارد، زیرا بی‌نهایت غیرقابل تعریف است. اعداد نه‌تنها به‌صورت صحیح یا اینتجر به بی‌نهایت می‌روند بلکه به‌صورت منفی و کسری..

Read more

سیل ویرانگر اخیر در ایران

دیدن تصاویر و ویدئو های سیلاب های جاری در شهر های ایران و آسیب های فراوان به جان و مال مردم بی گناه در چند روز اخیر برای همه ما ناراحت کننده بوده است تا چه رسد به حجم و شدت  رنجی که به خود آسیب دیدگان این بلای طبیعی وارد آمده .   فقط یک..

Read more