این واژه‌ها معانی عمیق‌تری دارند و دلیل اینکه بنده دارم با شما در میان می‌گذارم  به این معنی نیست که آن‌ها را برای شما ترجمه کنم. چون خود  واژه‌های انگلیسی برای یک انگلیسی‌زبان چندان شناخته‌شده نیست و همین‌طور  خود این واژه‌های فارسی معمولاً برای فارسی‌زبان‌ها کاملاً مفهوم نیست. این است دوستانی که علاقه دارند و..

Read more